Neman Grodno 2018

BACK TO LOTYH
Football Metadata Analysis 
WINNING PLAYERS
  
MINUTES
  
MATCHES
 

 
1. Pavel Tseslykevich
06
2. Nikolai Yanush
04
3. Valery Zhukovski
03
4. Vitaliy Kvashuk
03
5. Vladimir Zhurov
02
6. Yegor Khvalko
02
7. Leonid Kovel
02
8. Ruslan Zubkov
02
9. Andrey Yakimov
02
10. Giorgi Kantaria
01
11. Artem Kontsevoy
01
12. Evgeni Leshko
01
13. Hervaine Moukam
01
14. Aleksandr Anyukevich
01
15. Jean-Patrick Abouna
01
16. Evgeniy Savostyanov
00
17. Pavel Zabelin
00
18. Paul Bebey
00
19. Sergey Kurganskiy
00
20. Maksim Lukashevich
-01
21. Maksim Yablonskiy
-01
22. Vyacheslav Hleb
-01
  
1. Yegor Khvalko
1260
2. Giorgi Kantaria
1167
3. Paul Bebey
1080
4. Nikolai Yanush
1034
5. Vitaliy Kvashuk
0967
6. Vladimir Zhurov
0810
7. Aleksandr Anyukevich
0810
8. Andrey Yakimov
0807
9. Valery Zhukovski
0773
10. Jean-Patrick Abouna
0730
11. Maksim Yablonskiy
0682
12. Leonid Kovel
0583
13. Hervaine Moukam
0583
14. Maksim Lukashevich
0546
15. Sergey Kurganskiy
0450
16. Pavel Tseslykevich
0401
17. Pavel Zabelin
0369
18. Evgeniy Savostyanov
0299
19. Evgeni Leshko
0270
20. Artem Kontsevoy
0152
21. Ruslan Zubkov
0054
22. Vyacheslav Hleb
0033
  
1. Yegor Khvalko
14
2. Leonid Kovel
14
3. Giorgi Kantaria
13
4. Vitaliy Kvashuk
13
5. Andrey Yakimov
13
6. Nikolai Yanush
12
7. Valery Zhukovski
12
8. Paul Bebey
12
9. Hervaine Moukam
11
10. Vladimir Zhurov
09
11. Maksim Yablonskiy
09
12. Aleksandr Anyukevich
09
13. Jean-Patrick Abouna
09
14. Pavel Tseslykevich
08
15. Maksim Lukashevich
08
16. Evgeniy Savostyanov
06
17. Pavel Zabelin
06
18. Sergey Kurganskiy
05
19. Artem Kontsevoy
04
20. Evgeni Leshko
03
21. Vyacheslav Hleb
02
22. Ruslan Zubkov
02
 


 
GOALS
  
YELLOW CARDS
  
RED CARDS
 

 
1. Hervaine Moukam
03
2. Nikolai Yanush
02
3. Valery Zhukovski
02
4. Andrey Yakimov
02
5. Maksim Yablonskiy
01
6. Vitaliy Kvashuk
01
7. Leonid Kovel
01
  
1. Giorgi Kantaria
05
2. Artem Kontsevoy
02
3. Valery Zhukovski
02
4. Pavel Tseslykevich
02
5. Maksim Yablonskiy
02
6. Maksim Lukashevich
02
7. Hervaine Moukam
02
8. Sergey Kurganskiy
02
9. Vladimir Zhurov
01
10. Yegor Khvalko
01
11. Vitaliy Kvashuk
01
12. Evgeni Leshko
01
13. Leonid Kovel
01
14. Paul Bebey
01
15. Aleksandr Anyukevich
01
16. Jean-Patrick Abouna
01
  
1. Maksim Yablonskiy
01
 


 
YEAR OF BIRTH
  
UNDERRATED PLAYERS
  
PERSPECTIVE PLAYERS
 

 
1. Vyacheslav Hleb
1983
2. Artem Kontsevoy
1983
3. Valery Zhukovski
1984
4. Nikolai Yanush
1984
5. Sergey Kurganskiy
1986
6. Paul Bebey
1986
7. Leonid Kovel
1986
8. Evgeniy Savostyanov
1988
9. Andrey Yakimov
1989
10. Jean-Patrick Abouna
1990
11. Ruslan Zubkov
1991
12. Vladimir Zhurov
1991
13. Aleksandr Anyukevich
1992
14. Maksim Lukashevich
1992
15. Vitaliy Kvashuk
1993
16. Hervaine Moukam
1994
17. Pavel Zabelin
1995
18. Pavel Tseslykevich
1995
19. Evgeni Leshko
1996
20. Maksim Yablonskiy
1996
21. Giorgi Kantaria
1997
22. Yegor Khvalko
1997
  
1. Pavel Tseslykevich
-15
2. Ruslan Zubkov
-13
3. Artem Kontsevoy
-09
4. Evgeni Leshko
-07
5. Valery Zhukovski
-06
6. Leonid Kovel
-05
7. Evgeniy Savostyanov
-02
8. Nikolai Yanush
-02
9. Vladimir Zhurov
-01
10. Vitaliy Kvashuk
-01
11. Hervaine Moukam
00
12. Pavel Zabelin
00
13. Vyacheslav Hleb
00
14. Andrey Yakimov
01
15. Sergey Kurganskiy
04
16. Jean-Patrick Abouna
05
17. Yegor Khvalko
05
18. Maksim Lukashevich
06
19. Aleksandr Anyukevich
07
20. Giorgi Kantaria
08
21. Maksim Yablonskiy
10
22. Paul Bebey
15
  
1. Yegor Khvalko
21
2. Giorgi Kantaria
19
3. Vitaliy Kvashuk
10
4. Maksim Yablonskiy
09
5. Vladimir Zhurov
06
6. Aleksandr Anyukevich
06
7. Hervaine Moukam
03
8. Paul Bebey
03
9. Pavel Tseslykevich
02
10. Andrey Yakimov
01
11. Nikolai Yanush
00
12. Pavel Zabelin
00
13. Evgeni Leshko
00
14. Maksim Lukashevich
00
15. Jean-Patrick Abouna
00
16. Leonid Kovel
-05
17. Valery Zhukovski
-06
18. Ruslan Zubkov
-10
19. Sergey Kurganskiy
-10
20. Evgeniy Savostyanov
-10
21. Artem Kontsevoy
-18
22. Vyacheslav Hleb
-21
 
lotyh.com
Zlyhania trhovej ekonomiky Perspektívne technológie Tatryana - obchody a aktivity vo všetkých obciach Slovenska TV France


Orlando Pirates Players Rating FC Barcelona Players Rating Bayern Munchen Players Rating AS Roma Players Rating


Vilnius
Lithuania
Zagreb
Croatia
Volgograd
Russia
Turku
Finland
Stara Valaska
Slovakia
Moskva
Russia
Badaling, Great Wall
China
Roma, Basilica San Giovanni in Laterano
Italy
Orientshow
www.belgof.sk - News UZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio